UniFuge®系列一次性连续流离心机(single use continuous centrifuge)

系统特点

高回收率、高细胞活率

   

    离心力高达3000 g,细胞几乎可以全部回收

 

    细胞悬液从离心碗轴心入料后,逐渐加速至离心碗壁,过程温和,低剪切力,保持细胞完整及高细胞活率最低限度产生细胞碎片。

 

    此外,还可以清除细小颗粒物,例如细胞碎片、DNA片段等。

 

NO CIP/SIP

   

一次性离心分离模组

 

    整体辐照灭菌(伽马射线)

 

    USP Class VI 级材料

 

    COC- IOQ 文件

 

全密闭全自动化

   

    一次性离心分离模组末端为C-Flex管,可与上下游无菌连接,形成封闭系统。整合和/或减少了处理步骤和时间。

 

    设备高度集成,软件显示简单直观

 

    

 

设备与耗材参数

具体型号的设备及参数,可咨询本公司销售同事